Restauracija i kolorizacija starih fotografija

Ništa ne traje vječno, pa tako ni papir na kojem su zabilježena neka davna vremena i uspomene.

Negdje na tavanu pronašli ste hrpu starih obiteljskih fotografija koje su oštećene? Ovisno o samim oštećenjima, skoro sve fotografije se mogu popraviti i doraditi. Također, crno-bijele fotografije pretvaram u “kolor”. 

restauracija-kolorizacija-fotografija