Cjenik fotografiranja vjenčanja

Mini foto

1 x foto knjiga 20cm x 20cm (cca 50 stranica)

 

Isporuka svih fotografija na personaliziranom USB sticku (ugraviran datum i imena mladenaca)

 

Digitalna obrada fotografija

 

Korištenje različitih tehnika uređivanja fotografija (crno/bijelo, sephia itd.)

 

Uključeno fotografiranje u crkvi/kod matičara i foto session na lokaciji po želji mladenaca

 

Cijena: 2.000,00 kn

Medium foto

1 x foto knjiga 20cm x 30cm (cca 50 stranica)

 

Isporuka svih fotografija na personaliziranom USB sticku (ugraviran datum i imena mladenaca)

 

Digitalna obrada fotografija

 

Korištenje različitih tehnika uređivanja fotografija (crno/bijelo, sephia itd.)

 

Uključeno fotografiranje vjenčanja do ponoći i foto session na lokaciji po želji mladenaca

 

Cijena: 3.000,00 kn

Deluxe foto

1 x foto knjiga 30cm x 30cm (cca 50-60 stranica)

 

Isporuka svih fotografija na personaliziranom USB sticku 

(ugraviran datum i imena mladenaca)

 

Digitalna obrada fotografija

 

Korištenje različitih tehnika uređivanja fotografija (crno/bijelo, sephia itd.)

 

Foto session nekoliko dana prije/nakon vjenčanja na lokaciji po želji mladenaca

 

Uključeno fotografiranje u crkvi, restoranu i foto 

session na lokaciji po želji mladenaca

 

Web stranica sa galerijom na osobnoj domeni – 1 godinu

(npr. www.marijaimarko.com)

 

Cijena: 5.000,00 kn

Royal foto

1 x foto knjiga 30cm x 30cm (cca 50-60 stranica)

 

2 x foto knjiga 20cm x 15cm (cca 50 stranica)

 

Isporuka svih fotografija na personaliziranom USB sticku 

(ugraviran datum i imena mladenaca)

 

Digitalna obrada fotografija

 

Korištenje različitih tehnika uređivanja fotografija (crno/bijelo, sephia itd.)

 

Foto session nekoliko dana prije/nakon vjenčanja na lokaciji po želji mladenaca

 

Uključeno fotografiranje od doma, u crkvi, restoranu i 

foto session na lokaciji po želji mladenaca

 

Web stranica sa galerijom na osobnoj domeni – 1 godinu

(npr. www.marijaimarko.com)

 

Digitalni okvir za fotografije

 

Cijena: 7.000,00 kn

Extra Royal foto

1 x foto knjiga 30cm x 30cm (cca 50-60 stranica)

 

2 x foto knjiga 20cm x 15cm (cca 50 stranica)

 

Isporuka svih fotografija na personaliziranom USB sticku 

(ugraviran datum i imena mladenaca)

 

Digitalna obrada fotografija

Korištenje različitih tehnika uređivanja fotografija 

(crno/bijelo, sephia itd.)

 

Foto session nekoliko dana prije/nakon vjenčanja 

na lokaciji po želji mladenaca

 

Uključeno fotografiranje od doma, u crkvi, restoranu i foto session 

na lokaciji po želji mladenaca

 

Web stranica sa galerijom na osobnoj domeni – 1 godinu

(npr. www.marijaimarko.com)

 

3x digitalni okvir za fotografije

 

Cijena: 9.000,00 kn

 

Foto paketi se mogu kombinirati prema vašim željama.

Fotossesion prije/nakon dana vjenčanja (za MINI i MEDIUM FOTO pakete): 500,00 kn

U paketima je uračunato putovanje do 100 km, svaki naredni kilometar zbog povećanih troškova naplaćuje se 2,5 kn po kilometru. Troškove cestarine snosi naručitelj.