Cjenik fotografiranja krštenja

Start paket

KN 300
00
 • Fotografiranje obreda u crkvi
 • Fotografiranje nakon crkve (30 min)
 • Obrada fotografija
 • Isporuka na personaliziranom USB-u
 • Web galerija 15 dana

Medium paket

KN 700
00
 • Fotografiranje kod kuće prije crkve (1 sat)
 • Fotografiranje obreda u crkvi
 • Fotografiranje nakon crkve (30 min)
 • Obrada fotografija
 • Isporuka na personaliziranom USB-u
 • Web galerija 25 dana

Full paket

KN 1000
00
 • Fotografiranje kod kuće prije crkve (1 sat)
 • Fotografiranje obreda u crkvi
 • Fotografiranje nakon crkve (30 min)
 • Fotografiranje proslave (2 sata)
 • Obrada fotografija
 • Isporuka na personaliziranom USB-u
 • Web galerija 40 dana

Albumi

U navedene pakete nije uračunata izrada albuma (bookova) te iste dogovaramo na sastanku prema Vašim željama.

Važni životni događaji se čuvaju u fotoalbumu